İşte Son Teknoloji Multislice Tomografi

Multislice Tomografi (MS-BT) yeni nesil gelişmiş ve çok kesitli bilgisayarlı tomografidir. İnsan vücudunu saniyeler içerisinde çok ince kesitler (1mm’den daha küçük kesitler) halinde tarayan teknolojidir.

Peki çok fazla ve ince kesit olmasının ne gibi faydaları vardır?

Şöyle düşünün, insan vücudunu bir karpuza benzetelim, her organı bir karpuz dilimi olsun ve karpuz diliminin içerisindeki çekirdeklerde hastalıklar olsun. Karpuz dilimini kalın kestiğiniz takdirde dilim içerisinde gizlenen çekirdekleri (hastalık, patoloji) göremeyebiliriz. Çok ince kesitler yapıldığında sadece çekirdeklerin varlığını tespit etmek değil içeriği, konumu ve boyutu hakkında çok önemli bilgileri de elde etmemiz mümkündür.

Son teknoloji kullanarak yapılan Multislice Bilgisayarlı Tomografi (MS-BT) çekimleri aracılığı ile insan vücudundaki organlar adeta üç boyutlu (aksiel, koronal, sagital) bir şekilde sanal ortama aktarılmaktadır bundan dolayı bazı merkezlerde “Sanal Anatomik inceleme” adı verilmektedir. Örneğin Sanal anjiyografi, Sanal kolonoskopi, sanal endoskopi, sanal sistoskopi, sanal bronkoskopi v.b.

Multislice Tomografi (MS-BT) Kullanım Alanları

Sanal Pulmoner Anjiyografi

Multislice Tomografi ile akciğer damarları incelenebilir pulmoner (emboli, anevrizma, AVM, tümör oluşumu)

Sanal Toraks Tomografisi

Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) ile akciğerleri non-invaziv olarak yüksek görüntü kalitesi ile incelenebilir. Sanal bronkoskopi yapılabilir. Bronş ve akciğer damar hastalıkları yüksek çözünürlük ile gösterilebilir.

Sanal Karotis Anjiyo

Multislice Tomografinin klinik kullanıma girmesiyle karotis vertebral sistem anjiyografisinde altın standart olarak yerini almıştır.

Abdominal, Renal ve Periferik Sanal Anjiyo (anjiyo tomografi)

Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) ile non-invaziv olarak çok kısa sürede ve yüksek çözünürlükte damarlardaki Aterostlerotik plaklar, daha önce yerleştirilmiş greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan emboliler görüntülenebilmektedir.

Sanal Serebral Anjiyografi

Dinamik olarak beynin ve anatomik fonksiyonel durumunu değerlendirebilmektedir. Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının VCT ile non-invazif anjiografik görüntülenmesi mümkündür.

Sanal Kolonoskopi

Erken tanı hayat kurtarıcı olabileceğinden yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı geleneksel kolonoskopi kullanılmaktadır. Ancak birçok hasta bu işlemden kaçınmaktadır. İşlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Sanal kolonoskopi bu hasta grubuna alternatif tanı yöntemi haline gelmiştir. Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) ile kalın bağırsak yalnız iç yüzeyi değil dışı da değerlendirebilmektedir.

LOMBER DİSK VE OMURGA GÖRÜNTÜLEME

Disk hernisi görüntülemede üç boyutlu ve sagital koronal ve aksiyal görüntüler oluşturularak daha kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski ct incelemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma 64 vct ile tamamen düzelmektedir.

FDG tutulumu nedir?

FDG bir tür şekerdir. FDG kısaltmasının açılımı “2-deoxy-2-[fluorine-18] fluoro- D-glucose” şeklindedir. Fdg tutulumu veya FDG akümilasyonu; Kanser hastalarında tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılan metabolik kriterlerden birisidir.

Vücut içerisine damar yoluyla verilen bir tür şeker olan F-18-FDG ile insan bedenindeki metabolik işlevleri görüntüleyen PET teknolojisi başta kanser olmak üzere çeşitli beyin ve kalp hastalıklarının teşhis ve takibinde önemli rol oynamaktadır.

FDG tutulumu

Fdg tutulumu glukozu diğer dokulara göre daha fazla kullanan doku demektir. Lezyonda Fdg tutulumu bir çok faktöre bağlı olmakla birlikte lezyonun FDG uptake’i ile kanser hücrelerinin sayısı arasında güçlü bir ilişki mevcuttur:

  • Fdg tutulumunun azalması canlı tümör hücrelerinin sayısında azalma,
  • Fdg tutulumunun artması canlı tümör hücrelerinin sayısında artma ve tümörde progresyon ile birliktedir.

FDG tutulumuna örnekler

  • Tümörler,
  • Enfeksiyonlar

PET radyofarmasötikleri

Pozitron yayıcı radyonüklidler biyojenik elementler olup,organik moleküllere konvansiyonel radyoizotoplaragöre nispeten kolayca bağlanabilmektedirler.Literatürde PET görüntüleme amaçlı değişik biyokimyasal ve metabolik yolaklara iştirak edebilen 500’ün üzerinde radyofarmasötik tanımlanmıştır.

Bu çeşitliliğe rağmen, gerek üretim kolaylığı ve ticari dağıtımının mümkün olması gerekse yüksek klinik etkinliği nedeniyle Flor (F)-18 ile işaretli fluoro-2-deoxy-Dglucose(FDG) günümüzde klinik görüntülemede kullanılan yegane PET radyofarmasötiği durumundadır.

Hemen tüm ülkelerde FDG insan kullanımı için ruhsatlandırılmış olup, ticari olarak üretimine ve dağıtılmasına izin verilmektedir.F-18’in diğer PET radyonüklidlerine göre nispeten uzun yarı ömürlü (2 saat) olmasıve bu nedenle bölgesel üretim (siklotron) merkezlerinden birkaç saatlik mesafedeki çevre PET görüntüleme merkezlerine dağıtılabilmesi FDG’nin kullanımını yaygınlaştıran önemli bir faktördür.

Ayrıca siklotrona entegre edilenbilgisayar kontrollü tam otomatik FDG sentez ünitelerinin geliştirilmiş olması da diğer PET radyofarmasötiklerine kıyasla FDG üretimini kolaylaştırmaktadır. Böylece siklotron yatırım ve işletme maliyeti olmadan PET görüntüleme yapılabilmesi olası hale gelmiştir.

Bunun ötesinde FDG’nin çoğu malign tümörlerin ortak bir göstergesi olan artmış glikoz metabolizmasını ortaya koyarak tümör yaygınlığını etkin olarak görüntüleyebilmesi de klinik kullanımını yaygınlaştıran en önemli faktördür.Yararlanan Kaynak: Op. Dr. Ertan Beyatlı - ertanbeyatli.com