Hangi COVID-19 aşısı iyidir?

COVID‑19 aşısı, COVID-19 hastalığına karşı kazanılmış bağışıklık sağlamayı amaçlayan bir biyoteknoloji ürünüdür. 231 aşı adayı hâlâ geliştirme aşamasında ve hiçbir adayın güvenliğini ve etkinliğini kanıtlamak için klinik denemeleri henüz tamamlanmadı. Ağustos ayında, en az 24 aşı adayı açıklandı veya klinik deneylere tabi tutuldu, altısı başlangıç aşaması olan aşaması III’te ve 18’i aşama I-II’dedir.

Ağustos 2020’de, Gam-COVID-Vac adlı bir Rus aşısı Rusya’da tescil edildi. Uluslararası bilim çevreleri, Gam-COVID-Vac aşısına dair klinik testlerin yayımlanmamış olmasından ötürü aşının Rusya’da tescillenmesine tepki gösterdi. Aşının güvenilirliğine, efektif dozuna veya COVID-19 enfeksiyonlarına karşı işe yarar olup olmadığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Aşının 2020’de Faz III araştırmalarının başlanacağı duyurulmuştur, ancak I. V II. fazların sonuçları akran değerlendirmesi yapılarak yayımlanmamıştır.

Daha önce SARS ve MERS hastalıklarına karşı bir aşı geliştirme girişimleri sayesinde koronavirüslerin yapısı ve işlevi hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. Ancak önceki tüm koronavirüs aşı adayları erken aşamadaki klinik denemelerde başarısız oldu ve hiçbiri ruhsatlandırma aşamasına gelmedi.

Nisan ayında, bir aşının acil kullanım protokolleri kapsamında 12 aydan daha kısa bir süre içinde veya 2021’in başlarında mevcut olabileceğini belirtilmiştir. DSÖ, aşama II – III klinik denemelerine ulaşan birkaç aşı adayının eş zamanlı değerlendirilmesi için uluslararası bir “Dayanışma denemesi” nin konuşlandırıldığını da duyurdu.

Tarihçe
Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), SARS-CoV-2’ye karşı bir aşının 18 aydan kısa bir süre içinde piyasaya çıkmasını beklemediğini açıkladı.

Kuşlarda bulaşıcı bronşit virüsü, köpek koronavirüsü ve kedi koronavirüsü dahil olmak üzere koronavirüslerin neden olduğu çeşitli hayvan hastalıklarına karşı aşılar üretilmiştir.

İnsanları etkileyen Coronaviridae ailesindeki virüsler için aşı geliştirmeye yönelik önceki projeler, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromunu (MERS) hedefliyordu. SARS ve MERS’e karşı aşılar insan dışı hayvan modellerinde test edilmiştir.

SARS için, 2020 itibarıyla insanlarda hem güvenli hem de etkili olduğu gösterilen bir tedavi veya koruyucu aşı yoktur. 2005 ve 2006’da yayınlanan araştırma makalelerine göre, SARS’ı tedavi etmek için yeni aşıların ve ilaçların tanımlanması ve geliştirilmesi, o zamanlar dünya çapında hükümetler ve halk sağlığı kurumları için bir öncelikti.

MERS’e karşı kanıtlanmış bir aşı da yoktur. MERS yaygınlaştığında, mevcut SARS araştırmasının bir MERS-CoV enfeksiyonuna karşı aşılar ve terapötikler geliştirmek için yararlı bir şablon sağlayabileceğine inanılıyordu. Mart 2020 itibarıyla, fazı tamamlayan, DNA bazlı bir MERS aşısı vardı.

Küresel olarak hızlandırılmış geliştirme
Aralık 2019’da yeni bir koronavirüs pnömonisi tespit edildikten sonra, COVID‑19’un genetik dizisi 11 Ocak 2020’de yayınlandı ve bu da salgına hazırlanmak ve önleyici bir aşının geliştirilmesini hızlandırmak için acil bir uluslararası tepkiyi tetikledi. 2020’nin başlarında dünya çapında hızla artan COVID‑19 enfeksiyon oranı, uluslararası ittifakları ve hükümetin kısa zaman çizelgelerinde birden çok aşı yapmak için kaynakları acil olarak organize etme çabalarını teşvik etti, dört aşı adayı Mart ayında insan değerlendirmesine giriyor.

Bulaşıcı bir hastalık için bir aşı, birkaç yıldan daha kısa bir sürede hiç üretilmemiştir ve insanda bir koronavirüs enfeksiyonunu önlemek için hiçbir aşı yoktur. Nisan ayı itibarıyla CEPI, COVID‑19’a karşı 115 aşı adayından altısının aşamalı geliştirme için uluslararası koalisyonlar tarafından seçilmesi gerektiğini tahmin ediyor. Başka bir analiz, lisanslamaya giden son yol için seçilmiş birkaç adayın seçilmesinden önce, 10 adayın eşzamanlı ilk geliştirmeye ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Aşı çabası, güvenlik ve etkililik için titiz klinik değerlendirmenin hızı, finansmanı ve milyarlarca doz üretmeyi planlaması ve nihayetinde dünya çapında dağıtım ve gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında eşit erişim için önceliklendiriliyor. DSÖ, CEPI ve Gates Vakfı, devam eden COVID‑19 enfeksiyonunu önlemek için birkaç aşıya ihtiyaç duyulacağı olasılığı için para ve kurumsal kaynak ayırmaktadır. Aşılar, enfekte vatandaşların bulunduğu 200 ülkenin tamamında özel formülasyon, özel paketleme, nakliye ve depolama gerektirecek. WHO, COVID‑19 enfeksiyonlarını önlemek için farklı teknolojilere ve dağıtıma sahip üç veya daha fazla aşı paketi geliştirmek için toplam maliyeti 8 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Uluslararası organizasyonlar
DSÖ de dahil olmak üzere bazı kuruluşlar, Mayıs ayının başından itibaren 8,1 milyar dolarlık taahhüt toplayarak, tarihte benzeri görülmemiş bir ölçekte işbirliğini, hızlandırılmış araştırmayı ve uluslararası iletişimi kolaylaştıran, aşı geliştirmeyi hızlandırmak ve dağıtıma hazırlamak için uluslararası ittifaklar kurdular. WHO ayrıca küresel aşı gelişimini koordine etmek için yöntemler uyguladı. Temmuz ayında, DSÖ, dünya nüfusunun %60’ını temsil eden 165 ülkenin, nihai lisanslı bir aşının adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasına yönelik bir WHO COVAX planını kabul ettiğini ve her bir katılımcı ülkenin 2021 sonuna kadar nüfusunun en savunmasız %20’sini aşılaması için gerekli doz payını alacağını garanti ettiğini açıkladı.

Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI), 8 milyar dolarlık bir kaynak daha yaratmak için uluslararası sağlık otoriteleri ve aşı geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Birleşik Krallık, Kanada, Belçika, Norveç, İsviçre, Almanya ve Hollanda zaten Mayıs başında CEPI’ye 915 milyon dolar bağışlamıştı. Aşı araştırma ve dağıtımına adanmış özel bir hayır kurumu olan Bill & Melinda Gates Vakfı (Gates Vakfı), COVID‑19 aşıları konusunda araştırma ve halkın eğitim desteği için CEPI’ye 250 milyon dolarlık bağış yapıyor. Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık için Küresel Araştırma İşbirliği (GLoPID-R), COVID‑19 aşısı için gerekli araştırma önceliklerinin spesifik finansmanını belirlemek için DSÖ ve üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmakta ve güncel bilgileri korumak için uluslararası finansman ve araştırma kuruluşları arasında koordinasyon sağlamaktadır. Uluslararası Şiddetli Akut Solunum ve Ortaya Çıkan Enfeksiyon Konsorsiyumu, nihai aşı dağıtımına ilişkin halk sağlığı politikasını bilgilendirmek için COVID‑19 araştırmaları hakkında klinik bilgiler organize etmekte ve yaymaktadır.

2025’e kadar az gelişmiş ülkelerde 300 milyon çocuğun aşılanması için, 4 Haziran’da İngiltere’nin Londra kentinde, aralarında G7 ve G20 ülkelerinden 35 devlet başkanının da bulunduğu 52 ülkenin özel ve hükümet temsilcileri arasında 8,8 milyar dolar toplamak için sanal bir zirve koordine edildi. Başlıca katkılar Gates Vakfı’ndan 1,6 milyar dolar ve Birleşik Krallık hükümeti tarafından beş yıl boyunca yılda 330 milyon pound olarak açıklandı.

Ulusal hükümetler
2020’den itibaren aşı araştırma, geliştirme ve üretimine ulusal veya uluslararası yatırımlar için kaynak ayıran ulusal hükümetler arasında, 275 milyon Kanada Doları vereceğini açıklayan Kanada hükümeti de yer alıyor. Başka bir koronavirüs salgını meydana gelirse kullanılabilecek birkaç yeni aşıdan oluşan bir “aşı bankası” kurmayı planlayan Kanadalı şirketler ve üniversitelerdeki 96 araştırma aşısı araştırma projesi için milyonlarca dolarlık fon sağlanıyor. Kanada’daki klinik deneyleri desteklemek ve aşılar için üretim ve tedarik zincirlerini geliştirmek için 1.1 milyarlık ek yatırım da eklenmiştir. 4 Mayıs’ta, Kanada hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID ‑ 19 aşıları ve hazırlıklar için 8 milyar dolar toplama girşimine 850 milyon kanada doları ile destek vereceğini taahhüt etti. Çin’de hükümet, merkez bankası aracılığıyla aşı geliştiricilerine düşük oranlı krediler sağlıyor ve üretim tesisleri kurmak için arazi transferlerini mümkün kıldı. Haziran 2020 itibarıyla, erken aşama insan testindeki on bir COVID‑19 aşı adayından altısı Çinli kuruluşlar tarafından geliştirildi. Üç Çinli aşı şirketi ve araştırma enstitüsü, güvenlik yerine hızlı etkinlik kanıtlarına öncelik verirken, araştırmaları finanse etmek, klinik deneyler yürütmek ve en umut verici aşı adaylarını üretmek için hükümet tarafından destekleniyor. 18 Mayıs’ta Çin COVID‑19’a karşı programlar için WHO’nun genel çabalarını desteklemek üzere 2 milyar dolar destek sözü verdi.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Fransa, Institut Pasteur, Themis Bioscience (Viyana, Avusturya) ve Pittsburgh Üniversitesi’ni içeren bir COVID‑19 aşı araştırma konsorsiyumuna 4.9 milyon dolar yatıracağını duyurdu. Mart ayında Avrupa Komisyonu, mRNA aşısı geliştirmek için bir Alman biyoteknoloji şirketi olan CureVac’a 80 milyon dolar yatırım yaptı. Alman hükümeti Haziran’da CureVac’e 300 milyon dolar yatıracağını duyurdu. Belçika, Norveç, İsviçre, Almanya ve Hollanda, Avrupa’daki COVID‑19 aşı araştırmasına yönelik CEPI çabasına başlıca katkıda bulunan ülkeler olmuştur.

Nisan ayında, Birleşik Krallık hükümeti, İngiltere hastanelerinde klinik deneme yerleştirme, onay düzenlemeleri dahil olmak üzere aşı geliştirme hattında endüstri, üniversiteler ve devlet kurumlarının işbirliğiyle hızla bir aşı geliştirme ve nihai üretim çabalarını teşvik etmek için bir COVID‑19 aşı görev gücü oluşturdu. Oxford Üniversitesi ve Londra Imperial Koleji’ndeki aşı geliştirme girişimleri Nisan ayında 44 milyon pound ile finanse edildi.

Geleneksel bir aşı geliştirme zaman çizelgesini olası bir hızlandırılmış zaman çizelgesiyle karşılaştıran ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi diyagramı
Geleneksel bir aşı geliştirme zaman çizelgesini olası bir hızlandırılmış zaman çizelgesiyle karşılaştıran ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi diyagramı

Hastalıkla mücadele teknolojisine fon sağlayan federal bir kurum olan Birleşik Devletler Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA), COVID‑19 aşısı geliştirmeyi desteklemek ve en umut verici adayları üretmeye hazırlık için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. 16 Nisan’da BARDA, aşı geliştiricisi Moderna ve ortağı Johnson & Johnson’a 483 milyon dolarlık yatırım sağladı. BARDA, Sanofi Pasteur ve Regeneron gibi şirketler tarafından aşı geliştirmeye harcanacak ve 2020-21 yılları arasında klinik çalışmalarda yer alacak altı ila sekiz aşı adayının geliştirilmesi için diğer Amerikan yatırımlarında fazladan 4 milyar dolar ile rol alacak. 15 Mayıs’ta, ABD hükümeti, 2020 sonbaharına kadar çeşitli aşı adaylarını klinik denemelere yerleştirmeyi ve 300 üretmeyi hedefleyen Warp Speed Operasyonu adlı hızlı bir program için federal fon sağladığını duyurdu. Proje baş danışmanı Moncef Slaoui ve Baş Operasyon Sorumlusu Ordu Generali Gustave Perna’dır. Haziran ayında Warp Speed ekibi, COVID‑19 aşı adaylarını geliştiren yedi şirketle çalışacağını söyledi: AstraZeneca ile işbirliği içinde Moderna, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer ve Oxford Üniversitesi ve diğer ikisi.

Covid-19 aşılarının hoş olmayan yan etkileri olabilir
İlk veriler, koronavirüs aşılarının birçoğunun insanların birkaç gün huysuz hissetmesine neden olabileceğini gösteriyor. Ve sonra ikinci bir doza ihtiyaçları olacak.

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, birçok kişi bir COVID-19 aşısı aldıktan sonra hafif, kısa vadeli yan etkilere sahip olacak. Bu yan etkiler şunları içerebilir:

  • Ateş
  • Yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Kas ağrısı
  • Eklem ağrısı

Aşı yan etkileri insanların yaklaşık% 10 ila% 15’inde olabilir. Ancak çoğu insan için bu yan etkiler hafiftir ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

Bununla birlikte, COVID-19 aşısının yan etkilerinin, diğer yetişkin aşıların (zatürre veya grip aşıları gibi) yan etkilerinden daha belirgin olma olasılığı vardır. Ve yan etkiler, geliştirme aşamasındaki çoğu aşı için gerekli olan ikinci bir aşı dozundan sonra daha olası olabilir.

Ancak aklınızda bulundurun: Yan etkileriniz varsa, bunlar aşının işe yaradığının iyi bir işaretidir. COVID-19 aşısı, vücudunuza gelecekte koronavirüsle nasıl savaşılacağını öğretmek için tasarlanmıştır. Yan etkiler, aşıya yanıt veren normal, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin sonucudur.

Bazı semptomlar aynı olsa bile (ateş veya yorgunluk gibi) yan etkilerin COVID-19’a sahip olduğunuz anlamına gelmediğini bilmek de iyidir. Aşıdan COVID-19 alamazsınız. Bu tıbbi olarak imkansızdır.

Ve unutmayın: çoğu insan aşılandıktan sonra ciddi sorunlar yaşamaz. Bunu, haftalarca veya aylarca hasta olabileceğiniz hatta ölebileceğiniz COVID-19’a sahip olmakla karşılaştırın. COVID-19’dan bazı yan etkiler yaşasanız bile, aşılama, COVID-19’a sahip olmaktan daha güvenli bir seçenektir.

Sıkça Sorulan Sorular S.S.S.

Hangi aşının en az yan etkisi vardır?

Bu noktada, farklı aşıların nasıl karşılaştırıldığına dair henüz çok fazla bilgi yok. Bununla birlikte, bazı erken veriler, aşılar arasındaki yan etkilerde bazı farklılıklar olabileceğini göstermiştir.

Moderna aşı denemelerinde, ciddi yan etkiler arasında insanların yaklaşık% 10’unda yorgunluk, yaklaşık% 9’unda kas ağrısı ve yaklaşık% 5’inde eklem ağrısı ve baş ağrısı vardı. Bunu, ciddi yan etkilerin daha düşük olduğu Pfizer aşısıyla karşılaştırın: İnsanların yaklaşık% 4’ünde yorgunluk ve% 2 baş ağrısı vardı. Hem Moderna hem de Pfizer aşılarında, insanların% 2’sinden daha azında şiddetli ateş vardı (39-40 derece).

Uzun vadeli yan etkiler var mı?

COVID-19 aşıları, uzun vadeli yan etkiler için hala test edilmektedir. Bu noktada, uzun vadeli güvenlik sorunları tespit edilmedi – ancak CDC ve FDA çok yakından izliyor olacak. Ve daha fazla insan aşı oldukça, daha fazla bilgi mevcut olacaktır. CDC bilim adamları ve tıp uzmanları, aşı güvenliğini sürekli olarak gözden geçirecekler. Halka bilgi sağlamaya devam edecekler ve gerekirse yeni güvenlik endişeleri için harekete geçecekler.

Ancak hala COVID-19 aşıları hakkında bilgi ediniyor olsak da, işte kesin olarak bildiğimiz şey: COVID-19 ile hastalanmak tehlikelidir. COVID-19’un hafif vakalarda bile uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceğini biliyoruz. Ve bunu bildiğimizde, aslında COVID-19’a sahip olmaktan daha riskli herhangi bir aşı ile ilgili yan etki bulmamız pek olası değil.

COVID-19 aşısına nasıl hazırlanabilirim?

Önceden planlamak. Yan etkiler birçok insan için hafif görünse de, yine de günlük hayatınızı kesintiye uğratabilir. Mümkünse, aşı olduktan sonra işten bir veya iki gün izin almayı düşünün. Ateşiniz varsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kendinize bakmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olun. Dinlenme, sıvılar ve reçetesiz satılan ilaçlar, yan etkilerin geçmesini beklerken kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Ve yine: Yan etkiler, bağışıklık sisteminizin iyi iş çıkardığının bir işaretidir. Bir veya iki gün boyunca kendinizi iyi hissetmeseniz de aşı, COVID-19’a karşı en iyi savunmanız ve salgını yenmek için en iyi umudumuzdur. Bunu akılda tutarak, kendinizi, sevdiklerinizi ve toplumunuzu ciddi ve ölümcül bir hastalıktan korumak söz konusu olduğunda birkaç zorlu gün ödenmesi gereken küçük bir bedel olabilir.Yararlanan Kaynak: Op. Dr. Ertan Beyatlı - ertanbeyatli.com