Safranın mideye olan zararları (Alkalen Reflü Safra Gastriti)

Safra Gastriti veya diğer adıyla Alkalen Reflü Gastrit tüm gastrit vakaları arasında %5-10 oranında görülen bir gastrit tipidir. Karaciğerde üretilen safra sıvısı bu gastritin oluşmasına neden olmaktadır.

Safra kesesi ve safra yollarından ince barsakların başlangıç kısmına (Duodenum) akan safra sıvısı oradan midenin alt kapağından (Pylor) geri dönerek mideye geçer ve mukozada hasar ve inflamasyona yol açarak gastrite neden olur. Bu şekilde oluşan duruma Safra Gastriti denir.

Neden Safra Reflüsü yaşanır?

Safra sıvısının ince barsaklardan mideye geri dönmesine (reflü) neden olan birçok faktör bulunmaktadır ancak ana mekanizma şöyledir:

  • safranın fazla miktarda üretilmesi ve katılaşması (safra çamuru)
  • safranın depolanmaması (safra kesesi ameliyatından sonra)
  • üretilen safranın ince barsaklardan rahat bir şekilde ilerleyememesi

Belirtiler

Diğer asit gastritlerle hemen hemen aynı belirtilere (bkz. Gastrit Belirtileri) sahip olmakla birlikte hastalarda ayrıca safra kusması, geçirilmiş safra kesesi ameliyatı, safra kesesi tembelliği (kolesistopati), safra çamuru veya safra kesesi taşı ve polibi (Safra Kesesi Polipleri) hikayesi olabilir.

Tanı Yöntemi

Safra Gastriti bir endoskopik tanıdır; yani klinik bulgulara dayanarak tanı konulmaz. Tanı ancak endoskopi aracılığıyla konulur.

Safra Gastritin Tedavisi

Safra reflüsü ve gastiriti yaşayan bir çok hastanın tanı ve tedavi sürecinden memnun kalmadığını görüyorum. Bazı hastalarda denenmedik ilaç kalmamıştır. Safra Gastriti diğer asit gastritlerin aksine aklali olan safra sıvısından kaynaklandığı için tedavi yöntemi de biraz farklılık göstermektedir.

Çoğu hastada endoskopi yapılmadan asit gastriti tedavisi uygulandığı için bu hastalar tedaviden istenilen sonucu alamazlar ve zamanla kronik atrofik gastrit bulguları gelişir.

Endoskopi sonrası konulan tanılarda hastalara doğru tedavi seçeneği sunulur. Asit gastrit vakalarında yaygın olarak kullanılan mide koruyucu ilaç (örneğin proton pompa inhibitörleri) tek başına Safra Gastritinde kullanımı yetersiz olduğu gibi bazı durumlarda da kullanılması gereksizdir.

Ameliyat seçeneği

Uzun süre medikal tedaviye yanıt veremeyen durumlarda cerrahi müdahale söz konusu olabilir.

Yapılacak müdahalenin ana amacı safranın mideye geçişini engellemek veya azaltmaktır. Bunun için birçok bypass cerrahi tekniği mevcuttur ve hastanın durumuna göre en verimli yöntem belirlenir.Yararlanan Kaynak: Op. Dr. Ertan Beyatlı - ertanbeyatli.com