Midede et beni kansere yol açar mı? (Gastrik Polip)

Mide Polipleri endoskopi işlemi yapılan hastaların yaklaşık %5’inde tesadüf olarak bulunabilirler. Bu poliplerin %2’si erken mide kanseri içermektedir.

Mide Polibi nedir?

Midede polip oluşumu daha çok erişkinlerde görülen tek veya birden fazla et beni şeklinde iyi huylu kitlelerdir. Midenin çıkış bölümüne (pylor) yakın yerleşenler tıkanıklığa neden olup belirti verebilmektedir.

endoskopi esnasında tespit edilen polip. polip midenin çıkış deliğine (pilor) yakın bir bölgede olup adeta kapak fonksiyonu görmektedir.
endoskopi esnasında tespit edilen polip. polip midenin çıkış deliğine (pilor) yakın bir bölgede olup adeta kapak fonksiyonu görmektedir.

Mide polipleri’nin Türleri

Histolojik olarak üç ana çeşidi vardır:

 • Hiperplastik
 • Adenomatöz
 • İnflamatuar

Hiperplastik Polipler (%80)

Midenin iç yüzeyini örten dokulardan kaynaklanır. Ayrıca diminutif polip olarak bilinir. Mide kanseri ile bir bağlantısı yoktur (yani gerçek neoplazm değildir).

Adenomatöz poliplerin (%19)

Bu poliplerin yaklaşık %30′u kanser odağı içerir (adenokarsinom, kötü huylu tümör). İyi huylu olsa bile, midenin başka bir yerinde %20 oranında kanser bulunabilir. Polibin boyutu artınca kanser riski de artar. Saplı ve çapı 2 cm’den küçük olan polipler çoğunlukla iyi huyludur. Ancak, iyi huylu adenomatöz poliplerin yaklaşık %10′u zamanla kötü huylu poliplere dönüşebilir. Alındıktan sonra tekrarlayabilir.

İnflamatuar (fibroid) Polipler (%1)

Tesadüfen bulunur. Alındıktan sonra tekrarlamaz. Bu nedenle takip önerilmez.

Polip neden oluşur?

Mide polipleri, mide zarının hasar görmesine bağlı olarak oluşur. Mide poliplerinin en sık nedenleri şunlardır:

 • Kronik mide iltihabı. Gastrit olarak da bilinen bu durum, hiperplastik poliplerin ve adenomların oluşumuna neden olabilir. Hiperplastik poliplerin kanserli olma olasılığı düşüktür, ancak yaklaşık >1 cm daha büyük olanlar daha büyük risk taşır. Adenomlar en az görülen mide polip türüdür, ancak kanserli olma olasılığı en fazla olan türdür. Bu nedenle, genellikle alınırlar.
 • Ailesel adenomatoz polipozis. Bu nadir, kalıtsal sendrom, midenin iç astarındaki bazı hücrelerin fundik bezi polipleri adı verilen belirli bir polip türüne neden olur. Bu sendromla ilişkilendirildiğinde, fundik bezi polipleri kanserli hale gelebildiklerinden kaldırılır. Ailesel adenomatoz polipoz da adenomlara neden olabilir.
 • Bazı mide ilaçlarının düzenli kullanımı. Fundik bez polipleri, mide asidini azaltmak için düzenli olarak proton pompası inhibitörleri alan insanlar arasında yaygındır. Bu polipler genellikle küçüktür ve endişe nedeni değildir. Çapı yaklaşık >1 cm daha büyük olan fundik bez polipleri küçük bir kanser riski taşır, bu nedenle doktorunuz proton pompa inhibitörlerini bırakmayı veya polibin alınmasını önerebilir.

Risk faktörleri

Mide polipleri geliştirme şansınızı artıran faktörler şunlardır:

 • Yaş. Mide polipleri, orta ve ileri yaş gruplarında kadar daha yaygındır.
 • Bakteriyel mide enfeksiyonu. Helicobacter pylori (H. pylori) bakterileri, hiperplastik poliplere ve adenomlara katkıda bulunan gastritin yaygın bir nedenidir.
 • Ailesel adenomatoz polipozis. Bu nadir, kalıtsal sendrom, mide polipleri de dahil olmak üzere, kolon kanseri riskini ve diğer koşulları artırır.
 • Bazı ilaçlar Gastroözofageal reflü hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olan proton pompa inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı fundik bezi poliplerine bağlanmıştır.

Midede polip belirtileri nelerdir?

İlk aşamalarda herhangi bir belirti göstermez. Zamanla polipler genişledikçe, büyüdükçe kanama veya ülser ile belirti göstermeye başlar.

 • Ağrı. Mide’de ağrı ve hassasiyet, hazımsızlık, tokluk hissi
 • Kanama. Mide Kanaması (gaitada gizli kan, melana, makattan kan gelmesi, ve ilerleyen safhalarda ağızdan kan gelmesi)
 • Anemi (kansızlık)
 • Bulantı. nedeni açıklanamayan kronik bulantı hissi

Polip yüzeyinden oluşacak kanamalar sonucunda kronik kan kaybı ya da eksik demir emilimi nedeni ile kansızlık gelişebilmektedir.

Hastaların %90′ından fazlasında mide uyarılmasına rağmen yeterli asit salgısının oluşmadığı saptanmıştır. Pek azında megaloblastik anemi olmasına karşın %25′inde B vitaminin emiliminde eksiklik bulunmuştur.

Polip nasıl teşhis edilir?

Mide poliplerinin teşhisinde kullanılan testler ve prosedürler şunları içerir:

 • Endoskopi, midenin içini görmek için
 • Biyopsi. Endoskopi sırasında bütün hastalardan biyopsi alınmalıdır.

Polip tedavi nasıl yapılır?

Endoskopik olarak bazı saplı polipler kolaylıkla alınabilir.

Radyolog veya sitologun kanser olmasından kuşkulandığı ya da çapı 1 cm’ den büyük poliplerde ise cerrahi girişim (Endoskopik Polipektomi) uygulanabilmektedir.

Polip tedavi nasıl yapılır?

Tedavi, sahip olduğunuz mide poliplerinin türüne bağlıdır:

 • Adenom olmayan küçük polipler. Bu polipler tedavi gerektirmeyebilir. Genellikle belirti ve semptomlara neden olmazlar ve nadiren kanserli hale gelirler. Doktorunuz periyodik izleme ve takip önerebilir, böylece belirti ve semptomlara neden olan büyüyen polipler çıkarılabilir.
 • Büyük polipler. (çapı>1cm) Bu poliplerin çıkarılması gerekebilir. Mide poliplerinin çoğu endoskopi sırasında çıkarılabilir.
 • Adenomlar. Bu polipler kanserli hale gelebilir ve genellikle endoskopi sırasında çıkarılır.
 • Ailesel adenomatoz polipozis ile ilişkili polipler. Bu polipler, kanserli hale gelebildikleri için çıkarılır.

Doktorunuz tekrarlayan polipleri kontrol etmek için Endoskopi Takibi önerebilir.

H. pylori enfeksiyonunun tedavisi

Midenizde H. pylori bakterilerinin neden olduğu gastrit varsa, doktorunuz muhtemelen antibiyotiklerle tedavi önerecektir. Bir H. pylori enfeksiyonunun tedavisi, hiperplastik poliplerin kaybolmasına neden olabilir ve poliplerin tekrar etmesini de durdurabilir. H.Pylori tedavisi hakkında daha detaylı bilgi için: Helicobacter Pylori Nedir?Yararlanan Kaynak: Op. Dr. Ertan Beyatlı - ertanbeyatli.com